ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: โรงพยาบาล (สสจ)

Tag Archives: โรงพยาบาล (สสจ)

Feed Subscription

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ) 7 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย 8 แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย 9 การเตรี ...

Read More »

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 8 แนวข้อสอบการพยาบาลมารดาและทารก 9 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 8 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ 9 ถาม-ตอบ การดู ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาค ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา 7 โครงสร้างและคอนกรีต 8 แนวข้อสอบการควบคุมการบริหารงานก่อสร้าง 9 แนวข้อสอบพระราชบั ...

Read More »

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 8 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 7 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ 7 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 8 การใช้โปรแกรม ...

Read More »
Scroll To Top