ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tag Archives: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Feed Subscription

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงาน วัน ที่ 21 -30 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงาน วัน ที่ 21 -30 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงาน  โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้   1.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :    15000 บาท ประเภท :     จำนวนตำแหน่งว่าง :    45 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกส ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2559

เปิดสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากร   ด้วย สำนักงานปรฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ความสามารถด้านภาษาไทย 3 การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ 4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.254 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสิ่งแวดล้อม) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสิ่งแวดล้อม) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสิ่งแวดล้อม) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 3 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 7 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสิ่ง ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 3 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 2 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม 3 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การอิสระด้านสิ่งแวคล้อมและสุขภาพ‏ กอสส

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การอิสระด้านสิ่งแวคล้อมและสุขภาพ‏ กอสส

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การอิสระด้านสิ่งแวคล้อมและสุขภาพ‏ กอสส 1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 2 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 3 ถาม – ตอบ กองทุนสิ่งแวดล้อม 4 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ถ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมหม่อนไหม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม 3 ความรู้เรื่องหม่อนไหม 4 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องหม่อนไหม 5 ถาม – ตอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดกา ...

Read More »
Scroll To Top