ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

Tag Archives: สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 8 มาตรฐานการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานบริการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานบริการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานบริการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 8 ความรู้เก ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 8 คู่มือการจัดทําเอกส ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างเขียนแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ 7 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 8 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปร ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและความเย็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและความเย็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและความเย็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 ระบบการทำความเย็น 7 ถาม – ตอบ ระบบปรับอากาศเบื้องต้น 8 แนวข้อสอบ Automotive ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างโลหะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างโลหะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างโลหะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา 7 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ 8 หลักการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน 9 หลักความป ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างกลโรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างกลโรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างกลโรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 7 แนวข้อสอบงานเครื่องมือกลเบื้องต้น 8 แนวข้อสอบวิชาช่างเครื่อง ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 8 ความรู้เบื้องต้นทางส ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างสรรพวุธ(ด้านช่างกลึง) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างสรรพวุธ(ด้านช่างกลึง) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ ช่างสรรพวุธ (ด้านช่างกลึง) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบงานเครื่องมือกลเบื้องต้น 7 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา 8 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ ...

Read More »
Scroll To Top