ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สอศ

Tag Archives: สอศ

Feed Subscription

สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู (ไม่ต้องผ่านภาค ก) 59 อัตรา รับสมัครหลายจังหวัด

สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู (ไม่ต้องผ่านภาค ก) 59 อัตรา รับสมัครหลายจังหวัด

รับ 59 อัตรา รับสมัครหลายจังหวัด  สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) ครูวันดีนำข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ มีหลายจั ...

Read More »

สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 47 อัตรา ว่างไปสมัครกันเลย!

สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 47 อัตรา ว่างไปสมัครกันเลย!

ว่างไปสมัครกันเลย! สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 47 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000บาท เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รายละเอียด ดังนี้ 1) รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา 2) รับ ...

Read More »

สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู อัตราว่าง 59 ตำแหน่ง รวม177อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู อัตราว่าง 59 ตำแหน่ง รวม177อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู อัตราว่าง 59 ตำแหน่ง รวม177อัตรา เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันนี้ (28พ.ค.2559) Update กันอีกสักครั้งนะครับ กับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำลังประกาศรับสมัครในช่วงเวลา ...

Read More »

แนวข้อสอบ อุตสาหกรรมศิลป์ สอศ

แนวข้อสอบ อุตสาหกรรมศิลป์ สอศ

แนวข้อสอบ อุตสาหกรรมศิลป์ สอศ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน 2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 3 ความรู้เรื่องเซรามิกส์ 4 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม 6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 8 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน 9 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครูอาชีวะ ภาค ข

แนวข้อสอบ ครูอาชีวะ ภาค ข

แนวข้อสอบ ครูอาชีวะ ภาค ข 1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 8 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู 9 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรม ...

Read More »

แนวข้อสอบ เอกบัญชี สอศ

แนวข้อสอบ เอกบัญชี สอศ

แนวข้อสอบ เอกบัญชี (สอศ) 1 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 5 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี 7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 8 ความรู้เรื่องบัญชีบริหาร 9 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์ (สอศ)

แนวข้อสอบ เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์  (สอศ)

แนวข้อสอบ เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์  (สอศ) 1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 2 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์ 8 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 9 แนวข้อสอบค ...

Read More »

แนวข้อสอบ เอกช่างไฟฟ้า (สอศ)

แนวข้อสอบ เอกช่างไฟฟ้า (สอศ)

แนวข้อสอบเอกช่างไฟฟ้า (สอศ) 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า  Electrical motor 3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements 4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit 6 ระบบป้องกันเบื้องต้น  Protection 7 หม้อแปลงไฟฟ้ (Trans ...

Read More »

แนวข้อสอบ เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย สอศ

แนวข้อสอบ เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย สอศ

แนวข้อสอบ เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย สอศ 1 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น 2 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาและอาชีวศึกษา 3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 4 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ 5 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบเอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ (สอศ)

แนวข้อสอบเอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ (สอศ)

แนวข้อสอบเอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ (สอศ) 1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป 2 การบริหารจัดการองค์กร 3 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุท ...

Read More »
Scroll To Top