ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag Archives: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Feed Subscription

เปิดสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

เปิดสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 71 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1185/2559) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย( ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 แนวข้อสอบเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) 8 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 7 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร   ผลงานลูกค้าที่สอบได้  สนใจสั่งซื้อม ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา 8 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   ผลงานลูกค้าที่สอบได้  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 082-8551615     Line : panisara_test แบบไฟ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 5 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 8 แนวข้อสอบนักว ...

Read More »

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความรู้ทางด้านการเงินการเงิน บัญชี และการพัสดุ 5 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 6 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน 8 ความรู้เรื ...

Read More »

แนวข้อสอบช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 ระบบสายไฟฟ้าในอาคาร 8 ความรู้ทั่วไปเกี ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 แนวข้อสอบ Microsoft Excel  จากสนามสอบจริง 6 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 8 แน ...

Read More »
Scroll To Top