ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tag Archives: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 ประมวลรัษฎากร 8 พรบ.ว่าด้วยการกระ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 5 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 6 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สตง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สตง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 5 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 6 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 5 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 8 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 9 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 6 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 8 แนวข้อสอบโครงสร้างแ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 แนวข้อสอบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 5 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. แนวข้ ...

Read More »
Scroll To Top