ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: การประปานครหลวง

Tag Archives: การประปานครหลวง

Feed Subscription

แนวข้อสอบ วิศวโยธา การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวโยธา การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวโยธา การประปานครหลวง (กปน) 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กปน 2 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT 3 แบบทดสอบ Personality Test 4 ความรู้เกี่ยวกับ Concrete Technology 5 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก 6 พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) 7 การไหลของน้ำในท่อ Hydraulic 8 การวิเครา ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวเครื่องกล อุตสาหการ การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวเครื่องกล อุตสาหการ การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวเครื่องกล อุตสาหการ การประปานครหลวง (กปน) 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กปน 2 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT 3 แบบทดสอบ Personality Test 4 การไหลของน้ำในท่อ Hydraulic 5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 6 การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing 7 ความรู้พื้นฐานเกี ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวกรสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวกรสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง (กปน) 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กปน 2 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT 3 แบบทดสอบ Personality Test 4 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 วิศวกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ 7 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 8 เคมีและจุล ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกร (ไฟฟ้ากำลังวัดคุมเครื่องวัด) การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวกร (ไฟฟ้ากำลังวัดคุมเครื่องวัด) การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ วิศวกร (ไฟฟ้ากำลังวัดคุมเครื่องวัด) การประปานครหลวง (กปน)  1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กปน 2 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT 3 แบบทดสอบ Personality Test 4 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System) 5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements 6 การสื่อสารข้อมูล c ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนวข้อสอบโปรแ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักอาชีวอนามัย การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนักอาชีวอนามัย  การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนักอาชีวอนามัย  การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและคลัง การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและคลัง การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและคลัง การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย ...

Read More »

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนวข้อสอบโป ...

Read More »
Scroll To Top