ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมสรรพากร

Tag Archives: กรมสรรพากร

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและก ...

Read More »

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 แนวข้อสอบความ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 7 แนวข้อสอบระเบียบว่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 ความสามารถด้าน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 การวิเคราะ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้สอบบัญชีอากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ ผู้สอบบัญชีอากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ ผู้สอบบัญชีอากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 7 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิชาการบัญชี กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ วิชาการบัญชี กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ วิชาการบัญชี กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 3 หลักการบัญชีเบื้องต้น 4 แนวข้อสอบการบัญชี 5 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 9 แนว ...

Read More »
Scroll To Top