ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมศุลกากร

Tag Archives: กรมศุลกากร

Feed Subscription

กรมศุลกากร รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย หรือทางการมองเห้น หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการท ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 5 การบริหารแผนงาน โครงการ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 7 การ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 8 คว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการแ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จากสนามจริง 5 แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 6 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกาก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมศุลกากร  ใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ – ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร  – แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร – ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ – แนวข้อสอบ ความรู้ทั่ว ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศุลกากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เกี่ยวกับการเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร 3 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เบื้องต ...

Read More »
Scroll To Top