ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมธนารักษ์

Tag Archives: กรมธนารักษ์

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นายประตูกษาปณ์ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นายประตูกษาปณ์ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นายประตูกษาปณ์ กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนั ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 6 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน 6 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด 7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพั ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการกษาปณ์ ด้านวางแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการกษาปณ์ ด้านวางแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการกษาปณ์ ด้านวางแผน กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.25 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการทั่วไป กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักจัดการทั่วไป กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักจัดการทั่วไป กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนวข้อสอบควา ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ กรมธนารักษ์  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนว ...

Read More »
Scroll To Top