ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมท่าอากาศยาน

Tag Archives: กรมท่าอากาศยาน

Feed Subscription

((ใหม่))แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน

((ใหม่))แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 แนวข้อสอบ ...

Read More »

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ความรู้พื้ ...

Read More »

เฉลยละเอียด++แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

เฉลยละเอียด++แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7  แนวข้อสอบระ ...

Read More »

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...

Read More »

((ใหม่))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

((ใหม่))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประ ...

Read More »

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อสอบ ระเบียบ ...

Read More »

โหลดใหม่>>แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน

โหลดใหม่>>แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 แน ...

Read More »

++ load++แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน

++ load++แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 7 แนวข้ ...

Read More »

โหลด แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

โหลด แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ระเบียบการคลังว่า ...

Read More »

#แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ 8 พระราชบัญญัติ สถา ...

Read More »
Scroll To Top