ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมทางหลวง

Tag Archives: กรมทางหลวง

Feed Subscription

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 3-7 ต.ค 59

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  วันที่ 3-7 ต.ค 59

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ทั้งหมด 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. พนักงานธุรการ จำนวน  :  2 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัด ...

Read More »

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ  ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ด้วยกรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแห ...

Read More »

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน  :  2 อัตรา อัตราเงินเดื ...

Read More »

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวโยธา กรมทางหลวง

แนวข้อสอบวิศวโยธา กรมทางหลวง

แนวข้อสอบวิศวโยธา กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ประเภทของทางหลวง 6 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 7 ความรู้เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ 8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกร ...

Read More »

++[PDF]++แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร กรมทางหลวง

++[PDF]++แนวข้อสอบพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร_ Elec ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญช ...

Read More »

เก็ง++แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง

เก็ง++แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 8 แนวข้อ ...

Read More »

เก็ง!! แนวข้อสอบ เลขานุการ กรมทางหลวง

เก็ง!! แนวข้อสอบ เลขานุการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ เลขานุการ กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี 9 สรุป ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวโยธา กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ วิศวโยธา กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ วิศวโยธา กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ประเภทของทางหลวง 6 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 7 ความรู้เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ 8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวก ...

Read More »
Scroll To Top