ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

Feed Subscription

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ด้วยกรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน  :  4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) ...

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials ) 4 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis 5 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design 6 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก 7 วิศวกรรมการทาง  Highway En ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 โครงสร้างและคอนกรีต 4 การเตรียมงานก่อสร้าง 5 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 ความรู้เกี่ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 5 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. การบริหารง ...

Read More »

หนังสือสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

หนังสือสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 4. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 5. สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ.pdf 6. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทาง ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 3. เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา 4. ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง 5. โครงสร้างและคอนกรีต 6. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design 7. กลศาสตร์ของว ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น ...

Read More »

แนวข้อสอบ ธุรการ กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ ธุรการ กรมทางหลวงชนบท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธุรการ กรมทางหลวงชนบท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 6. แนวข้อสอบความรู้เบื้อ ...

Read More »
Scroll To Top