ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมการแพทย์

Tag Archives: กรมการแพทย์

Feed Subscription

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบั ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3.  การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร 4 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร 7 ระบบคุณภาพอาหาร Quali ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (ด้านชีววิทยา) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (ด้านชีววิทยา) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (ด้านชีววิทยา) กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 สรุปวิชาชีววิทยาเบื้องต้น 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน 5 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา 6 ความรู้เรื่องชีววิทยาของยางและพลาสติก 7 แนวข้อสอบความรู้เกี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (กีฏวิทยา) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (กีฏวิทยา) กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (กีฏวิทยา) กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 4 การจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 5 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข 6 ความรู้เกี่ยวกับแมลงและกีฏวิทยา 7 ความรู้ด้านเทคโนโลยีใ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 7 ถาม &# ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการจัดการงานทั่วไป 4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 7 สรุปกฎห ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 8 ...

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559

เปิดสอบ กรมการแพทย์  ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ...

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ 2558

เปิดสอบ กรมการแพทย์  2558

 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2558  หลายตำแหน่ง ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปริญญาตรี  เฉพาะ อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680 อัตราว่าง: 96 ปฏิบัติงานที่: รพ.เลิดสิน เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2558 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** ติดตามข่าวเปิดสอ ...

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ 2558 จำนวนวน 23 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 149 อัตรา

เปิดสอบ กรมการแพทย์ 2558 จำนวนวน  23 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 149 อัตรา

เปิดสอบ กรมการแพทย์ 2558 จำนวน  รวมทั้งสิ้น 149 อัตรา 23 ตำแหน่ง  ด้วย กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง เภสัชกร ตำแหน่ง น ...

Read More »
Scroll To Top