แนวข้อสอบ วิชาเอกภาษาไทย

แนวข้อสอบ วิชาเอกภาษาไทย

(1/1)

decho:
ภาษาไทย
http://cc63f5c5.linkbucks.com

ข้อใดมี 1 คำ 3 พยางค์
หนึ่ง  สอง  สาม
ฉันกินข้าว
ธนาคาร
คมนาคม
3
ข้อใดหมายถึง  เรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา
นิทานชาดก
นิทาน
นิทานปรัมปรา
นิทานลูกโซ่
3
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมด
ค่าผ้าค่ะ
เเกทายเเม่น
เราซี้ปึ๊ก
เสียงเเหบเเห้ง
1
ข้อใดเขียนผิด
ทยอย
ชะโลมใจ
คึกคะนอง
สนับสนุน
2
ข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
เห็นใจ
สงสาร
วิงวอน
เวทนา
3
การเขียนเรียงความเชิงสั่งสอนควรใช้โวหารใด
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหารเเละเทศนาโวหาร
อุปมาโวหารเเละสาธกโวหาร
3
ความหมายคำสุภาษิตคำว่าชอบเลียนแบบผู้อื่นอยู่ใน ข้อใด
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด
2
แต่เดิมไทยทักทายกันอย่างไร
สวัสดี
สบายดีหรือ
ทักทายตามโอกาส
พนมมือไหว้แล้วกล่วาสวัสดี
4
เราไม่ใช้คำสวัสดีทักทายผู้ใด
ผู้อ่อนอวุโสกว่า
ผู้อวุโสเท่ากัน
ผู้เสมอกันแต่ไม่สนิท
พระภิกษุหรือราชวงศ์
4
การทักทายใครที่เป็นการแสดงน้ำใจ
น้องของเพื่อน
พี่ๆ ของเพื่อน
คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อน
คุณปู่คุณย่าของเพื่อน
1
ในการคบหาชาวต่างชาติควรปฏิบัติอย่างไร
ควรสอนให้เขารู้จักประเพณี
พยายามศึกษาประเพณีของเขา
ควรยกย่องเขาเพื่อผูกความสัมพันธ์
ควรศึกษามารยาทและประเพณีที่สัมคัญ
4
การสื่อสารมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ผู้ส่งสาร
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร สื่อ
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร สื่อ และสภาพแวดล้อม
4
ตามรูปศัพท์ ภาษา มีความหมายตรงกับข้อใด
การสื่อความหมาย
การสื่อความคิด
การพูด การกล่าว
การแสดงออก
3
ภาษาอังกฤษต่างกับภาษาไทยในเรื่องใด
การใช้เสียงสื่อความหมาย
การเรียงประธาร กริยา กรรม
การใช้วรรณยุกต์
การมีคำนามคำกริยา
3
คำในข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบทุกเสียง
คราม
ขวาง
ตรับ
เกรียง
4
ข้อใดสะกดการันต์ถูกทุกคำ
สังเกต ศรีสะเกศ ลูกเกด
สร้างสรรค์ เลือกสรร สังสรรค์
อนุญาติ ญาติพี่น้อง วงศาคณาญาติ
น้ำจัณฑ์ ไม้จันท์ อัฒจรรย์
4
ข้อใดประวิสรรชนีย์ได้ถูกทุกคำ
ชะมดชะม้อย ชะนัก
พะยักพะเยิด พะยุง
ทะลายหมาก มะม่วงทะวาย
สะไบ สะกัด
3
ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
บุคคลิกภาพ
บุคลากร
นิจจศีล
กินนรี
2
การเสนอวิถีทางแก้ปัญหาเราต้องใช้ระเบียบวิธีคิด เชิงใด
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ประเมินค่า
วิเคราะห์และประเมินค่า
2
เราใช้ระเบียบวิธีคิดเชิงใดในการเลือกวิถีทางแก้ปัญหา ที่ดีที่สุด
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ประเมินค่า
ถูกทั้ง ก. ข. และ ค
3

decho:
ข้อใดมีความรุนแรงของปัญหามากที่สุด
เล็กเป็นไส้ติ่งอักเสบเมื่อพักอยู่ที่เชียงใหม่
น้อยติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินอาหารเมื่อพักในกรุงเทพ
นิดเป็นไข้รากสาดขณะตั้งค่ายพักแรมอยู่ในป่า
หน่อยเป็นไข้จับสั่นขณะไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สงขลา
3
นะ ครับ ซินะ เถอะ มักใช้ในภาษาระดับใด
พีธีการและทางการ
ทางการและกึ่งทางกลาง
กึ่งทางกลางและสนทนา
สนทนาและกันเอง
4
ประโยคใดใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียน
ฉันจะโทรมาหาเธอพรุ่งนี้นะ
ระยะทางจากบ้านไปถึงถนนราว 2 กิโลเมตร
เราอยู่ในเมืองกาญจน์ประมาณ 2 สัปดาห์
เราแวะทานข้าวที่บางปะอิน ระหว่างเดินทางกลับ
3
การกล่าวแสดงความยินดีจะขาดลักษณะใดไม่ได้
พูดชมเชย
พูดเสนอแนะ
พูดเสนอแนะ
พูดให้กำลังใจ
1
ข้อใดอ่านออกเสียงผิด
บรรยาย อ่านว่า บัน - ยาย
กรรมเวร อ่านว่า กำ - เวน
พรรณนา อ่านว่า พัน - นา
พรรดึก อ่านว่า พัน - ระ - ดึก
4
คำอ่านในข้อใดไม่ได้ออกเสียงอย่างอักษรนำ
ดิลก
ดิเรก
หริ
อริ
3
การฟังในข้อใดเป็นลักษระการฟังโดยมีอคติ
ฟังหูไว้หู
ฟังความข้างเดียว
สีซอให้ควายฟัง
ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
2
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะภาษา
เราใช้ทักษะภาษาเท่ากันทุกทักษะ
เราไม่อาจใช้การอ่านเพื่อการส่งสารได้
เราไม่อาจใช้การเขียนเพื่อการรับสารได้
ภาษาจะต้องได้รับการฝึกฝนมิฉะนั้นจะไม่พัฒนา
4
การแนะนำตนเองในกลุ่มย่อยควรใช้ข้อความใด
ดิฉันรจนาค่ะ
รจนา ชุมพลค่ะ
ดิฉัน นางสาวรจนา ค่ะ
ดิฉันรจนา ชุมพล หัวหน้าชั้น ป.6 ค่ะ
4
ข้อใดมี  1  คำ   3  พยางค์
ฝนตกหนัก
นกบินสูง
คมนาคม
ธนาคาร
4
ข้อใดอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักพจนานุกรม
อิสริยยศ อ่านว่า อิด–สะ–ริ–ยะ–ยด
มหรรณพาราม  อ่านว่า  มะ–หัน–นบ–พา–ราม
โบราณคดี อ่านว่า โบ–ราน–คะ–ดี
สารนิเทศ อ่านว่า สาน-นิ-เทด   
1
คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
พระศรีรัตนศาสดาราม
พระธาตุหริภุญชัย
โสตทัศนอุปกรณ์
กระทรวงกลาโหม
1
ข้อใดเป็นประโยคใจความเดียว
เขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
เขาเป็นคนดีจึงมีคนนับถือ
รถไฟแล่นอย่างช้า ๆ
ฉันไปนั่งรถเล่นกับเพื่อน
3
ข้อใดเป็นประโยคใจความรวม
พ่อและแม่ไปต่างจังหวัด
พ่อสร้างตัวด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อเอง
วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตำรวจจับแม่ค้าขายของริมถนน
1
“กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย” เป็นประโยคชนิดใด
ประโยคความรวม
ประโยคความซ้อน
ประโยคความเดียว
ประโยคความเดียว  ๒  ประโยค
3
ข้อใดเป็นวลี
ศูนย์การค้า
นิทรรศการ
อุตสาหกรรม
บริจาค
1
ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง 
ห้ามนักเรียนวิ่งบนอาคาร
นักเรียนไม่ควรวิ่งบนอาคาร
กรุณาอย่าเดินลัดสนาม
โปรดเอื้อเฟื้อเด็ก สตรี และคนชรา
1
ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
ใครก็ได้เปิดประตูให้ฉันหน่อย
ไม่ใครก็ใครต้องไปกับฉัน
อะไร ๆ ก็ทำไม่ได้   
ทำไมจึงมาหาฉัน
4
ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ
ฉันยังทำงานไม่เสร็จ
ฉันไปกับเธอไม่ได้หรอก
ฉันไม่ชอบดูหนังเรื่องนี้
ฉันอารมณ์ไม่ดี
3
ประโยคใดเป็นคำถามแสดงเหตุผล
ทำไมเธอไม่ไปพบคุณครู
ใครลืมทำการบ้าน
โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติอย่างไร
เธอมีเงินมาเท่าไร
1

decho:
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. ครูเทศบาล ทั่วประเทศ ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
และแนวข้อสอบครูย้อนหลัง 10 ปี มากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ

วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html

วิชาชีพครู ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html

วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
http://www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
รายละเอียดไฟล์

แนวข้อสอบบรรจุครู


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages