ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

(1/1)

decho:
ข้อสอบ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทบ.
http://981478f1.linkbucks.com

decho:
ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิชา คณิตศาสตร์
http://00061abf.linkbucks.com

ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
4  เหล่าทัพ (ทบ. ทร. ทอ. ตร.)
วิชาคณิตศาสตร์
1.  คำกล่าวข้อใดถูกต้อง
     1.   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมเท่ากัน
     2.   สี่เหลียมคางหมูมีด้านตรงข้ามเท่ากันและขนานกัน
     3.   สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมเท่ากันทุกมุม
     4.   สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน
2.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้
ยาว54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่
     1.   9
     2.   18
     3.   162
     4.   324
3.  กล่องไม้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง  a  ซม.  ยาว  b  ซม. สูง c ซม. จะมีพื้นที่ผิว
     ทั้งหมด  กี่ตารางเซนติเมตร
     1.   abc
     2.   a+b+c
     3.   2(a+b+c)
     4.   2(ab+bc+ca)
4.  ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10 %    ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร
    รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยกี่คน
     1.   12
     2.   14
     3.   16
     4.   18
 
5. ซื้อมะม่วงมา 4 ผล 3 บาท ขายไป 3 ผล 4 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่
     1.   67
     2.   77
     3.   67
     4.   77
6. ปากการาคา 24 บาท จะปิดป้ายบอกราคากี่บาท เมื่อลดได้ 4 % แล้วยังได้กำไรอีก 20 %
     1.   30                 3.   36
     2.   35            4.   38
7.  ก. ข. และ ค. ลงทุนทำการค้าได้กำไรในอัตราส่วน 3 : 4: 8 ตามลำดับ ถ้า ค. ได้ส่วนแบ่ง
     3,000 บาท ข. จะได้ส่วนแบ่งมากกว่า ก. เท่าไร
     1.   375 บาท
     2.   400 บาท
     3.   1,115 บาท
     4.   ไม่มีข้อใดถูก
8.   สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าต้นทุนสินค้าเป็น 300 บาท
ผู้ขายจะได้ กำไรกี่บาท
     1.   200
     2.   250
     3.   300
     4.   350
9.  จำนวน ๆ หนึ่งถูกหักไป แล้วยังมีค่ามากกว่า  จำนวนดังกล่าวคือ จำนวนที่
     1.   มากกว่า 4 
     2.   มากกว่า 4 
     3.   น้อยกว่า 4 
     4.   น้อยกว่า 4 
 
10.  เมื่อ 2 สองปีที่แล้ว ศิวาพรมีอายุเป็น 6 เท่า ของอายุดรุณี อีก 18 ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ
   เป็น   2 เท่า ของอายุดรุณี จงหาอายุปัจจุบันของดรุณี
     1.   32
     2.   28
     3.   15
     4.   7

decho:
ข้อ$สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ทร.)
http://71832b9c.linkbucks.com

decho:
ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิชาภาษาไทย   
http://32a0cb18.linkbucks.com

ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
4  เหล่าทัพ (ทบ. ทร. ทอ. ตร.)
วิชาภาษาไทย

1.    สันธานในข้อใดเชื่อมความขัดแย้ง
1.   เธอจะต้องพูดไม่เช่นนั้นเรื่องจะลุกลามไปใหญ่
2.   คุณจะไปหรือไม่ไป
3.   ถึงเขาจะร้ายแต่ฉันก็ยังรักเขา
4.   สอบเสร็จเมื่อไหร่จะเที่ยวให้มันสุด ๆ ไปเลย
2.    ข้อใดมีสันธาน
1.   ท่านมาถึงเมื่อเช้านี้
2.   แม่และพ่อไปทำงานแต่เช้า
3.   ในสวนมีมะม่วงและมะปราง
4.   ฉันจะไปกับเธอเอง
3.    ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด
1.   เขาทำงานเสร็จเร็วแต่งานออกมาดี
2.   อาหารจานนี้สำหรับนักแสดง
3.   เขาทำเองด้วยมือ
4.   กว่าตำรวจจะมาผู้ร้ายก็หนีไปแล้ว
4.    “เมื่อ” ในข้อใดเป็นบุพบท
1.   เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเขาก็ไม่อยู่
2.   เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักจนทำอะไรไม่ได้
3.   เธอจะเป็นใครในอดีตผมไม่สนใจในเมื่อตอนนี้ผมชอบเธอแล้ว
4.   นักเรียนเตรียมทหารตื่นนอนตอนตี 5
5.    “การเดินทาง.....คณะทูตไปอังกฤษในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ...อบอุ่น...เป็นที่ประทับใจ...ทุกคน” ควรเติมคำใดในช่องว่าง
1.   ของ  อย่าง  จน  ของ         3.     ของ  โดย  และ  ของ
2.   ของ  สุด  และ  ของ         4.      ของ  อย่างจนกระทั่ง  ของ
6.    ข้อใดเป็นวิตกกังวล
1.   เด็ก ๆ ต้องการอาหารและเครื่องดื่ม
2.   หล่อนจะเดินทางพรุ่งนี้
3.   หล่อนชอบว่ายน้ำในที่ร่มเพราะกลัวแดด
4.   ข้าคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่
7.   ข้อใดเป็นประโยคที่มีกรรม
1.   เขาเลี้ยงแมวไว้หลายตัว
2.   ตลาดสดอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก
3.   ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแสง
4.   เมือใดไร้รักสมัครสมาน
8.    ภาคประธานในข้อใดมีส่วนขยาย
1.   นักเรียนกำลังแสดงบนเวที
2.   เขายากจนจนต้องขอเขากิน
3.   สวนดอกไม้หลังบ้านกำลังออกดอก
4.   สุนัขกัดเด็กเร่ร่อนบาดเจ็บ
9.    ข้อใดมีส่วนขยายกรรม
1.   อาหารจานนี้ได้รับรางวัล
2.   หล่อนชนะเลิศประกวดบทกลอน
3.   แม่ซื้อกล้วยปิ้งของป้าปุ้ย
4.   ไก่ออกไข่
10.    ข้อใดมีส่วนขยายภาคกริยา
1.   แม้ว่าจะยากสักเพียงใดฉันจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
2.   กระเป๋าบรรจุสิ่งของได้จำนวนมาก ๆ
3.   โรงแรมนี้ฉันเคยมาพัก
4.   หนังสือเรียนภาษาไทยชั้น ม.1 ของฉันหาย

decho:
สั่งซื้อชุดข้อสอบเข้าโรงเรียเตรียมนายร้อย ที่นี้

http://www.dimonclub.com/details.php?id=t41

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ