เปิดสอบพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 2554
 กันยายน 02, 2015, 05:29:20 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัครสมาชิกก่อนนะคับจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  ปฏิทิน  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 2554  (อ่าน 3474 ครั้ง)
A A A A
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 10:11:18 AM »

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รวม 150 อัตรา <รับออนไลน์> (26 พ.ค.-15 มิ.ย.54)  คลิกอ่านที่นี้
http://www.sheetram.com/upload/job_download/30_04_20111304162309.pdf

วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)


____________________
ชุดที่ 1


1.    ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ


      (1)  90 ม.3                                                                              (2)  100 ม.3


        (3)  90 ฟ.3                                                                              (4)  0.90 ม.3


        (5)  0.90 ฟ.3


2.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น


        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                                      (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว


        (3)  ปีมังกรทอง                                          (4)  ปีทองของการบริการประชาชน


        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย   


3.    เทศบาลเมือง ได้แก่


        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด            (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป


      (3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร


        (4)  ข้อ 1 และ 2                                                          (5)  ข้อ 1, 2 และ 3


4.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง


        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ


      (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี                                (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร


        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ


        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว


5.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง


        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                                            (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง


        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                                              (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน


        (5)  อาศัยพึ่งพากัน


6.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน


        ก.  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก                                   (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง


        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                                           (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย


        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก


7.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง


        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ                 


        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา


        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


8.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่


        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย                     (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง


        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                         


        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน


        (5)  ถูกทุกข้อ


9.    โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ


        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ       


        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ


        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ


        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง


        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร


10.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่


        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ              (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน


        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน


      (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก


11.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร


        (1)  รองปลัดเทศบาล                                                 (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข


        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข          (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง


        (5)  ไม่มีข้อใดถูก


12.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ


        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค   


        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์


        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง


        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน


        (5)  ถูกทุกข้อ


13.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ


        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า                                    (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง


        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว                (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้


        (5)  ถูกทุกข้อ


14.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น


        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                              (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)


        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ


        (5)  ไม่มีข้อใดถูก


15.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น


        (1)  การพัฒนาจิตใจ                                                   (2)  การส่งออก


        (3)  ทางคมนาคม                                                        (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม


         


จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชนส่วนที่ 1  ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3
 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4
  - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5
- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
- กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554   
- นโยบายรัฐบาล 2552-2554   
- ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน   
-  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550     
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน     
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ     
- ระเบียบการลา   
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ       

สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 บิ๊กซีขอนแก่ decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  decho.by@hotmail.com โทร 085-0127724 

แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 02:46:52 PM »

แนวข้อสอบเก่า  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  3

1. รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ในนโยบายเรื่อง
ก. ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. ความสามารถในการให้บริการประชาชนของข้าราชการ
ค.. การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
 จ. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

2. องค์กรหลักในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ค. สภาพัฒนาการเมือง
ค.. สภาร่างรัฐธรรมนูญ ค.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จ. ผิดทุกข้อ

3. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับปรุงบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. นักปกครอง
ค. วางตนเป็นกลางทางการเมือง
ค.. เน้นการทำงานความมั่นคง ความสมานฉันท์
ง.. ถูกทุกข้อ
จ. ผิดทุกข้อ

4. “IAMREADY” คือ
ก. ฉันพร้อมแล้ว ค. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค.. ระบบมาตรฐานสากล ง.. ระบบบริหารจัดการ
 จ. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่

5. แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2554 กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้
ก. จำนวน 3 ผลผลิต
ค. จำนวน 4 ผลผลิต
ค.. จำนวน 5 ผลผลิต
ง.. จำนวน 6 ผลผลิต
จ. จำนวน 7 ผลผลิต

6. ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน มีกิจกรรม
ก. จำนวน 1 กิจกรรม
ข. จำนวน 2 กิจกรรม
ค.. จำนวน 3 กิจกรรม
ง. จำนวน 4 กิจกรรม
จ. จำนวน 1 กิจกรรม

7. จากข้อ 11 มีตัวชี้วัดผลผลิตกี่ตัวชี้วัด
ก. จำนวน 1 ตัวชี้วัด
ข. จำนวน 2 ตัวชี้วัด
ค.. จำนวน 3 ตัวชี้วัด
ง.. จำนวน 4 ตัวชี้วัด
จ. จำนวน 5 ตัวชี้วัด


8. ข้อใดคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ก. ชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน
ข. หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ค.. ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้
ง.. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ
จ. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา

9.. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
ก. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน
ข. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
ค.. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ง.. สินค้า/บริการผ่านการรับรองมาตรฐาน
จ. มีช่องทางการตลาด

9. ตัวชี้วัด 6 x 2 คือ
ก. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ข. ตัวชี้วัดผลิตที่ 3
ค.. ตัวชี้วัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง
ง.. ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
จ. ข้อ 1 และ ข้อ 4 ถูก

10. ตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย
ก. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออาทร
ข. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประกอบอาชีพ , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี
ค.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , ภูมิปัญญา , เอื้ออารี
ง.. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , อนุรักษ์ , เอื้ออารี
จ. ลดรายจ่าย , เพิ่มรายได้ , ประหยัด , เรียนรู้ , รู้รักสามัคคี , ภูมิคุ้มกัน

11. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน อยู่ในตัวชี้วัดใด
ก. ลดรายจ่าย
ข. เพิ่มรายได้
ค.. ประหยัด ง.. เรียนรู้
จ. ผิดทุกข้อ

12. เกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ต้องได้คะแนนรวม
ก. ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป
ค.. ตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป
ง.. ตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป
จ. ตั้งแต่ 19 คะแนนขึ้นไป13. องค์ประกอบของสารสนเทศชุมชน
ก. ลักษณะของประชากร
ข. ทักษะฝีมือแรงงานของหมู่บ้าน
ค.. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (GVP) ง.. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ

14. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่อง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
 ข. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549
 ค.. คำสั่งที่ 531/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
 ง.. คำสั่งที่ 533/2549 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2549
 จ. คำสั่งที่ 530/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2549

15. ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.. อธิบดีกรมการปกครอง
จ. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

16. เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ก. นายบัญญัติ จันทร์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.. อธิบดีกรมการปกครอง
 ง.. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17. ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ก. พัฒนากร
ข. ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน
ค.. อาสาพัฒนาชุมชน
ง.. ผู้นำชุมชนที่ผ่านระบบ มชช.
จ. ถูกทุกข้อ

18.. กระบวนการทำงานของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล/หมู่บ้าน
ก. ทำไป เรียนรู้ไป
 ข. เริ่มต้นด้วยคำถามที่โดนใจ
ค.. ตัวชี้วัด 6 x 9 ง.. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
จ. ถูกทุกข้อ


เฉลย
 ข้อ 1 ตอบ ง.
ข้อ 2 ตอบ ค.
 ข้อ 3 ตอบ ค.
ข้อ 4 ตอบ จ.
 ข้อ 5 ตอบ ก.
 ข้อ 6 ตอบ ก.
ข้อ 7 ตอบ ค.
ข้อ 8 ตอบ ค.
 ข้อ 9 ตอบ ค..
 ข้อ 10 ตอบ ง..
ข้อ 11 ตอบ ง..
ข้อ 12 ตอบ ง..
 ข้อ 13 ตอบ ง..
ข้อ 14 ตอบ จ.
 ข้อ 14 ตอบ ค..
 ข้อ 16 ตอบ ค.
ข้อ 17 ตอบ ง..
 ข้อ 23 ตอบ จ.
 ข้อ 18 ตอบ จ.

ดาวโหลดแนวข้อสอบที่      http://www.testthai1.com

แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

Listing all pages