คู่มือเตรียมสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)
 สิงหาคม 29, 2015, 07:34:31 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัครสมาชิกก่อนนะคับจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  ปฏิทิน  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)  (อ่าน 4428 ครั้ง)
A A A A
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 10:36:40 PM »

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.   จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา               ข. จริยา
ค. มรรยาท            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. จริยา
2.   “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?
ก. จรรยาบรรณ            ข. สัตตยาบรรณ
ค.มาตรฐานวิชาชีพ         ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ   
3.   ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ         
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ         
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
4.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู         
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู         
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
5.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535         
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546   
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546         
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
6.   ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์            ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์            ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
7.   ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์            ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์            ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
8.   มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?
ก.  3 มาตรฐาน            ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน            ง. 6 มาตรฐาน
ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน
9.   มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน         
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?
ก. 4 จรรยาบรรณ         ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ         ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ
11.    จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง    จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
12.   หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?
ก. คุรุสภา         
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. คุรุสภา
13.   จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?
ก.  6 ข้อ               ข. 7 ข้อ
ค. 8 ข้อ               ง. 9 ข้อ
ตอบข้อ ง. 9 ข้อ
14.   ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์         
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15.   บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?
ก. คุรุสภา            
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ      
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบข้อ ก. คุรุสภา


16.   จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?
ก. พ้น 1 ปี             ข. พ้น 2 ปี
ค. พ้น 3 ปี            ง. พ้น 4 ปี
ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี
17.   จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ         
ง.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
18.   โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?
ก.  4 สถาน            ข. 5 สถาน
ค. 6 สถาน            ง. 7 สถาน
ตอบข้อ ข. 5 สถาน
19.   ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?
ก. ยกข้อกล่าวหา            ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์            ง. ตัดเงินเดือน
ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน
20.   โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?
ก. ไม่เกิน 3 ปี            ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกิน 5 ปี            ง. ไม่เกิน 6 ปี
ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี   
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

Listing all pages