สื่อการเรียนงบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2554

(1/1)

decho:
จำหน่าย CD - ROM ข้อสอบ และ แบบทดสอบชั้นประถมศึกษา
ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ
ราคาแผ่นละ  285 บาท
จำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาท
จำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%
จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%
จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%
จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%
สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com

CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.1
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.2
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.3  แผ่นที่ 1      ( ไทย, ต่าง, สังคม, การงาน )
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.3  แผ่นที่ 2      ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลปะ )
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.4
CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.5
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.6  แผ่นที่ 1   ( ไทย, ต่าง, สังคม, การงาน )
CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.6  แผ่นที่ 2   ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลป์ )
CD - ROM แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ   ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาศิลปะพื้นฐาน  ม. 1-3
รายการสินค้า
CD - ROM แบบทดสอบวิชาศิลปะพื้นฐาน  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาการงานและเทคโนโลยี  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาการงานและเทคโนโลยี  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ม. 1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ม. 4-6
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3
CD - ROM แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-6

CD - ROM  เศรษฐกิจพอเพียง  ป.1  ( ปฎิบัติตนดี  มีความพอเพียง )
CD - ROM  เศรษฐกิจพอเพียง  ป.6  ( วิถีชีวิตไทย  ภูมิใจ  เศรษฐกิจพอเพียง )
CD - ROM  รายงานการประเมินส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน
CD - ROM  การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์  ม.5
CD - ROM  รายงานพัฒนา ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ม.6
CD - ROM  รายงานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.6  ( แบบบูรณาการ )

CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ   ภาษาไทย เรื่อง  การอ่านและการเขียนฯ  ป.4
CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ   ภาษาไทย  เรื่อง  การใช้หลักภาษาไทย   ป.5
CD-ROM แบบฝึกเสริมทักษะ  ภาษาไทย   เรื่อง  การอ่านและการเขียนฯ   ป.6
CD-ROM รายงานการพัฒนา  คณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา และวงกลม  ม.3
CD-ROM รายงานการพัฒนา  เรื่อง  การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์  ม.1
CD-ROM เก็งข้อสอบ  คณิตศาสตร์  NT  ม.3
CD-ROM นวัตกรรมการสอน สังคมศึกษา  ม.1
CD-ROM นวัตกรรมการสอน สุขศึกษา  ม.1
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.4
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.5
CD-ROM  Backward  Design   กลุ่ม ศิลป  ม.6
CD-ROM รายงานฯ ชุดการเรียน  กลุ่ม สปช. (สังคมศึกษา)  ป.3  เรื่อง จังหวัดของเรา 
CD-ROM รายงานฯ ชุดการสอน   กลุ่ม ภาษาไทย  ม.1  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคำ,ประโยค

CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT ภาษาไทย  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT ภาษาอังกฤษ  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT คณิตศาสตร์  ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT วิทยาศาสตร์   ป.6
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  ภาษาไทย  ป.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  คณิตศาสตร์  ป.3
รายการสินค้า
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  วิทยาศาสตร์  ป.3
CD-ROM เก็งข้อสอบ  NT  ภาษาอังกฤษ  ม.3
CD-ROM แบบฝึกฯ  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  ภาษาไทย  ป.1
CD-ROM แบบฝึกฯ  เรื่อง การอ่าน- เขียนคำใหม่ในบทเรียน (ชุดภาษาเพื่อชีวิต) ภาษาไทย  ป.2

decho:
VCD สอนทำขนมไทย
VCD สอนทำอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย
VCD สอนตัดผมหญิง
VCD สอนทำน้ำผลไม้ปั่นหลากหลายชนิด
DVDการทำอาหารจานเดียวหลายอย่าง
VCD สอนการสกรีนเสื้อ
VCD สอนการทำขนมไทย
VCD สอนทำไอศกรีมทอด
VCD สอนจัดดอกไม้
VCD การเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
VCD มาลัยดอกมะลิ-(บ่าวสาว)
VCD สวนจัดถาดไม้มงคล
VCD สอนทำเมนูอาหารทะเล จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์
VCD สอนทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
VCD สอนวิชาชีพ เรื่อง หัตถกรรมขี้เลื่อย
VCD ทำงานศิลปะบนเปลือกไม้-(มดร่าเริง)
VCD สอนตัดผมสไตล์จากแอนโทนี่
VCD สอนการแต่งหน้าหลายสไตล์
VCD สอนการตัดผมชาย
VCD การดูทองจริงทองปลอม
VCD สอนทำขนมไทยแสนอร่อย
VCD การทำน้ำนมข้าวโพด
VCD การทำแหนม กุนเชียง ไส้กรอก แคบหมู
VCD การห่อของขวัญแบบพื้นฐาน
VCD สอนการทำ น้ำมัน BIODIESEL เอาไว้ใช้ในชุมชน
VCD สอนทำขนมจีบ
VCD สอนทำน้ำพั้นช์ เหล้าปั่น
VCD สอนทำซาลาเปา
VCD สอนทำกาแฟ เปิดร้านกาแฟ
VCD สอนการทำหมูยอ ลูกชิ้น
VCD สอนการทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ หมูทุบ
VCDสอน การเลี้ยงปลาคาร์พ
VCD สอนการเลือกซื้อปลาคาร์พ
VCD สอนทำขนมอบแบบมืออาชีพ
VCD สอนทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
VCD สอนการทำเบเกอรี่ 6 สูตร
VCD สอนแต่งหน้าให้เขากับบุคลิก
VCD สอนเปิดร้านอินเตอร์เนต
VCD เคล็ดลับการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน
VCD สอนเป็นช่างคอมพิวเตอร์
VCD สอนการปลูกพืชไร้ดิน
VCD สอนสูตรการทำชานมไข่มุกกับกาแฟสด
VCD สอนการเล่นฟุตบอลขั้นต้นถึงสูง
VCD การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
VCD ทำเคกชอกโกเเลต
VCD สอนทำโดนัส แพนแค็ก
VCD สอน ก่อนเปิดร้านช่อมมือถือ
VCD สอนซ่อมเมนบอร์ด 
VCD สอนช่างซ่อมรถ
VCD ซ่อมจอ monitor
VCD สอนถอดประกอบโน้ตบุค
VCD สอนตั้งค่าจานดาวเทียม
VCD วิเคราะห์ปัญหารถยนต์
VCD สอนการซอมเครื่อง PC
VCD สอนซ่อมโทรทัศน์
VCD สอนติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
VCD สอนติดตั้งถังแก๊ส LPG ในรถยนต์
VCD สอนประกอบคอมพีซี
VCD สอนการติดตั้งจานดาวเทียม
VCD สอนซ่อม TV,VCD,DVD
VCD สอนอบรบสอบการขับขี่
VCD สอนการ ติดตั้ง ล้างแอร์บ้าน
VCD สอนระบบแอร์ในรถยนต์2แผ่น
VCD ซ่อมเพาเวอร์แอมป์(มอสเฟท)VOL.3
VCD ซ่อมเพาเวอร์แอมป์รถยนต์
VCD สอนเป็นช่างไฟฟ้า
VCD การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
VCD เรียนคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
VCD เรียนเบสเบื้องต้น 3 แผ่น
VCD เล่นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นใน 50 ชั่วโมง
VCD สอนการตีกลอง 
VCD สอนร้องเพลง
VCD สอนถ่ายภาพบุคคล + ทิวทัศน์
VCD วิธีการสะเดาะกุญแจ แบบต่างๆ
VCD สอนการฝึกสุนัข
VCD สอนตกแต่งเทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว
VCD สอนหัดเต้น B-Boy
VCDการนวดฝ่าเท้า
VCD รวมไอเดีย บ้านน่าอยู่และสวนสวย
CD ตั้งชื่อให้เป็นมหาเศรษฐี
VCD สอนการรวยด้วยฮวงจุ้ย
VCD สอนการดูลายมือเอาไว้ปายใช้ดูดวง
VCD สอนเต้น Body Combat
VCD สอนวิธีการนวด 4 แบบ
VCD สอนการจัดสวนญี่ปุ่น
VCD สอนการจัดสวนธรรมชาติ
VCD สอนการจัดสวนบาหลี
VCD สอนการจัดสวนไม้มงคล
VCD สอนการจัดสวนหิน
VCD สอนหลักการดูฮวงจุ้ยในบ้าน
VCD สอนไทเก๊กเพื่อสุขภาพ
VCD สอนสอนการกดจุดเพื่อสุขภาพ
VCD สอนดูฮวงจุ้ยร้านค้า
VCD สอนโยคะเพื่อสุขภาพ สลายไขมัน
VCD สอนสอนเต้นอาโรบิค
DVDสอนภาษาจีนกลาง
VCD สอนพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจ
VCD สอนแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
VCD สอนพุดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ชุดที่
VCD สอนสำนวนอังกฤษใช้บ่อยๆ
VCD สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
VCD สอนภาษาเด็กทารก
VCD สอนโยคะสบายครรภ์
VCD สอนการนวดเด็กทารกและอาบน้ำ
VCD สอนการเลี้ยงดูเด็กอ่อน
VCD เรียนรู้ภาษาไทย 1 2
VCD เรียนรู้ ABC กับพี่โตโต้
VCD เรียนนับเลข 123
VCD เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 2
VCD สอนการเพราะกล้วยไม้
VCD สอนการทำหมูกรอบแสนอร่อย
VCD สอนการทำหมูแดง
VCD สอนการทำเป็ดย่าง
VCD สอนการทำเป็ดพะโล้

decho:
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5                                                           
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
DVD รำวงมาตรฐาน
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
นวัตกรรมปฐมวัย นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 1
นวัตกรรมปฐมวัย นิทานหน้าเดียว ชุดที่ 2
นวัตกรรม ผลไม้อร่อย
นวัตกรรม เมื่อสิ้นมนต์ป่า
นวัตกรรม คุณค่าอาหาร
หลักสูตรปฐมวัย แผนการประสบการณ์ อนุบาล 1 ( 40 สัปดาห์ )
หลักสูตรปฐมวัย แผนการประสบการณ์ อนุบาล 2 ( 40 สัปดาห์ )
CAI ก. ไก่ขับขาน
VCD ก. ไก่ขับขาน
CAI ABC มหาสนุก
VCD ABC มหาสนุก
CAI ตัวเลขหรรษา
VCD ตัวเลขหรรษา
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
CAI ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
CD-ROM ใบงานอนุบาล 1-2
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
VCD ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
การปลูกผักหวาน (VCD  และ E-Book )
กระเจี๊ยบเขียว (VCD  และ E-Book )
กะเพรา  (VCD  และ E-Book )
การปลูกกุยช่าย  (VCD  และ E-Book )
การปลูกขมิ้นชัน  (VCD  และ E-Book )
การปลูกตำลึง  (VCD  และ E-Book )
การปลูกแตงกวา  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักกะเฉด (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักบนพื้นที่สูง (E-Book )
การปลูกผักกาดขาว ( E-Book )
การปลูกกะหล่ำปลี  ( E-Book )
การปลูกผักและดอกไม้  (E-Book )
การปลูกพริกหวานหรือพริกยักษ์  (E-Book )
การปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ( E-Book )
การปลูกพืชสมุนไพร  (VCD  และ E-Book )
การเพาะถั่วงอกแบบการค้า   (VCD  และ E-Book )
ข้าวโพดฝักอ่อน  (VCD  และ E-Book )
เคล็ดลับผักสวนครัว   (E-Book )
การปลูกชะอม  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักกาดเขียวปลี  (E-Book )
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักพื้นบ้าน  (VCD  และ E-Book )
การปลูกผักสมุนไพร  ( E-Book )
ผักสวนครัว  (VCD  และ E-Book )
การปลูกพริก  (VCD  และ E-Book )
การปลูกพริกไทย(VCD  และ E-Book )
หลักการปลูกพืชผัก  ( E-Book )
การทำกล้วยกวนผลไม้  (VCD  และ E-Book )
วิธีการกวนผลไม้  (E-Book )
วิธีการเชื่อม  (E-Book )
วิธีการการแช่อิ่ม  (VCD  และ E-Book )
วิธีการดองผลไม้  (VCD  และ E-Book )
การตากแห้ง (E-Book )
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง (E-Book )
การแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ ( E-Book )
การผลิตสบู่ข้าวโพด(VCD  และ E-Book )
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ( E-Book )
การทำไข่เค็ม  (VCD  และ E-Book )
การผลิตน้ำสมุนไพร  (VCD  และ E-Book )
การทำกระดาษสา (VCD  และ E-Book )
ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ ( E-Book )
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย (VCD  และ E-Book )
อาหารจากเดือย  ( E-Book )
อาหารจากพุทรา ( E-Book )
อาหารจากมะพร้าว (VCD  และ E-Book )
การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  (VCD  และ E-Book )
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105  ( E-Book )
การปลูกข้าวตอซัง ( E-Book )
การปลูกงา  ( E-Book )
การปลูกถั่วเขียว (VCD  และ E-Book )
การปลูกถั่วแดงหรือถั่วนิ้วนางแดง ( E-Book )
การปลูกถั่วลิสง ( E-Book )
การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทำนา ( E-Book )
การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง  ( E-Book )
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน ( E-Book )
การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสาน (E-Book )
เกษตรดีเหมาะสมสำหรับข้าวโพดหวาน  (E-Book )
ข้าวโพดข้าวเหนียว(VCD  และ E-Book )
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (E-Book )
ข้าวโพดหวาน ( E-Book )
ข้าวสาลี  ( E-Book )
ข้าวหอมมะลิ ( E-Book )
ข้าวเหนียว (E-Book )
การปลูกงา  (E-Book )
ชาและชาใบหม่อน(VCD  และ E-Book )
ดินและปุ๋ยถั่วลิสง ( E-Book )
ถั่วเขียวผิวมัน ( E-Book )
ถั่วลิสง ( E-Book )
ถั่วเหลือง (E-Book )
ถั่วเหลืองฝักสด (E-Book )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แหนม, กุนเชียง, ไสกรอก , แคบหมู)  (VCD )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (แฮม, เบคอน, ไส้กรอก) (VCD  )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูแผ่น, หมูสวรรค์, หมูทุบ)  (VCD )
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูยอ ลูกชิ้น)  (VCD  และ E-Book )
ถั่วอาหารสัตว์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ (E-Book )
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมัน ( E-Book )
ประวัติถั่วเหลือง (E-Book )
ซาลาเปาไส้หมูสับ  (VCD )
ขนมจีบแป้งเกี๊ยว  (VCD  )
พันซ์สมุนไพรและพันซ์น้ำมะนาว  (VCD  )
พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน (E-Book )
การปลูกสับปะรด (VCD  และ E-Book )
กล้วยตัดดอก ( E-Book )
การทำนาบัว (E-Book )
การปลูกกุหลาบ  (E-Book )
การปลูกขิงแดง( E-Book )
การปลูกคล้า (E-Book )
การปลูกดอกจำปี ( E-Book )
การปลูกดอกสร้อยทอง (E-Book )
การปลูกดาหลา (E-Book )
การปลูกปทุมมาและกระเจียว (E-Book )
การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว ( E-Book )
การปลูกเยอบีร่า (E-Book )
การผลิตกล้วยไม้อย่างมีคุณภาพ (E-Book )
การผลิตดอกธรรมรักษา (E-Book )
การปลูกขิงอินโดนีเซีย (E-Book )
คู่มือการปลูกดอกแกลดิโอลัส (E-Book )
คู่มือการผลิตไม้ประดับและไม้ตัดใบเพื่อการค้า (E-Book )
การปลูกซ๋อนกลิ่น (E-Book )
การปลูกบานไม่รู้โรย (E-Book )
การปลูกเบญจมาศ  (E-Book )
การปลูกมะลิ (E-Book )
เทคนิคการผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดู (E-Book )
การบำรุงสวนส้มคืนสู่เกษตรอินทรีย์ (E-Book )
การปลูกมะละกอ (E-Book )
การปลูกยางพารา  (E-Book )
กาแฟน่ารู้  (E-Book )
มะพร้าวตัดยอดเพื่อการค้า (E-Book )
มะขามเปรี้ยวยักษ์ (E-Book )
การปลูกกล้วยหอม (E-Book )
การปลูกกระท้อน (E-Book )
การปลูกทุเรียน (E-Book )
การปลูกฝรั่ง (E-Book )
แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด (E-Book )
การปลูกมะขามเทศ (E-Book )
การปลูกมะม่วงหิมพานต์ (E-Book )
การปลูกมะม่วง (E-Book )
มะพร้าวอ่อน (E-Book )
การปลูกมังคุด (E-Book )
การปลูกลองกอง (E-Book )
การปลูกลำไย (E-Book )
การปลูกลิ้นจี่ (E-Book )
รูปแบบไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด (E-Book )
การปลูกเงาะ (E-Book )
การปลูกส้มโอ (E-Book )
การปลูกมะขามหวาน (E-Book )
มังคุดเพื่อการส่งออก (E-Book )
คู่มือปุ๋ยอินทรีย์(ฉบับเกษตรกร)  (E-Book )
การปลูกกะทกรกฝรั่ง (E-Book )
การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง (E-Book )
การปลูกส้ม (E-Book )
การเลี้ยงจิ้งหรีด (E-Book )
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน(soilless culture)  (E-Book )
ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืช (E-Book )
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง  (E-Book )
สบู่ดำ พืชพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล (E-Book )
การทำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  (VCD  และ E-Book )
ไม้กวาด หนองกะปาด (VCD  และ E-Book )
กล้วยอบม้วน (VCD  และ E-Book )
ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา (VCD  และ E-Book )
คุกกี้ธัญพืช (VCD  และ E-Book )
การแปรรูสัตว์น้ำ(VCD  และ E-Book )
กล้วยเบรกแตก (VCD  และ E-Book )
ผลไม้อบกรอบ (VCD  และ E-Book )
ซาลาเปาสายรุ้ง (VCD  และ E-Book )
น้ำนมข้าวโพด (VCD  และ E-Book )
ถ่านจากกะลามะพร้าว (VCD  และ E-Book )
น้ำส้มควันไม้ (VCD  และ E-Book )
ข้าวกล้องอนามัย (VCD  และ E-Book )
อ้อยคั้นน้ำ  (VCD  และ E-Book )
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว (VCD  และ E-Book )
ผักปลอดสารพิษ (VCD  และ E-Book )
เห็ดขอนขาว (VCD  และ E-Book )
ปลูกผักเหลียงในสวนยาง (VCD  และ E-Book )
ขมิ้นชันปลอดสารพิษ (VCD  และ E-Book )
เห็ดโคนญี่ปุ่น (VCD  และ E-Book )
ผักปลอดภัยจากสารพิษครบวงจร (VCD  และ E-Book )
ไผ่หวาน (VCD  และ E-Book )
ฟ้าทะลายโจร (VCD  และ E-Book )
ไม้ตัดใบ (VCD  และ E-Book )
กล้วยไม้ตัดดอก (VCD  และ E-Book )
กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ (VCD  และ E-Book )
กุหลาบตัดดอก (VCD  และ E-Book )
บอนสีเฉลิมพระเกียรติ (VCD  และ E-Book )
เบญจมาศเงินล้าน (VCD  และ E-Book )
หัวปทุมมาเพื่อการส่งออก (VCD  และ E-Book )
โป๊ยเซียนส่งออก (VCD  และ E-Book )
น้อยหน่านอกฤดู  (VCD  และ E-Book )
การปลูกสละ  (VCD  และ E-Book )
การปลูกแก้วมังกร  (VCD  และ E-Book )
โปแตสเซียมคลอเรตในลำไย (VCD  และ E-Book )
มะพร้าวน้ำหอม (VCD  และ E-Book )
ชมพู่ทองสามสี (VCD  และ E-Book )
มะละกอปลักไม้ลาย (VCD  และ E-Book )
ไผ่สีทองอินทรีย์ (VCD  และ E-Book )
กาแฟอาราบีก้า (VCD  และ E-Book )
ปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ (VCD  และ E-Book )
โรครากเน่าของทุเรียน (VCD  และ E-Book )
เกษตรผสมผสาน (VCD  และ E-Book )
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (VCD  และ E-Book )
วิสาหกิจชุมชน (VCD  และ E-Book )
การจัดการดินและปุ๋ย (VCD  และ E-Book )
ทำหมันแมลงวัน (VCD  และ E-Book )
การเลี้ยงหอยนางรม (VCD  และ E-Book )
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (VCD  และ E-Book )
การใช้น้ำอย่างประหยัด (VCD  และ E-Book )
น้ำหมักชีวภาพ (VCD  และ E-Book )
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม (VCD  และ E-Book )
หม่อมไหมครบวงจร (VCD  และ E-Book )
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (VCD  และ E-Book )
เกษตรทฤษฎีใหม่ (VCD  และ E-Book )
การทำข้าวเหนียวมูน(VCD  และ E-Book )
น้ำกลั่นชีวภาพ (VCD  และ E-Book )
วิธีทำโดนัส (VCD  )
วิธีทำเค้กชาเขียวหินอ่อน(VCD  )
วิธีทำพิชซ่าธัญพืช (ฝรั่ง มะม่วง) (VCD  )
วิธีทำอัลมอนด์ท็อฟฟี่เค้ก(VCD )
วิธีทำบลูเบอรี่ชีสเค้ก (VCD  )
วิธีทำเอแคลร์ (VCD  )
การทำขนมมันสับปะหลัง(VCD  )
การทำขนมเม็ดขนุน(VCD )
การทำขนมดอกลำดวน (VCD )
การทำขนมปุยฝ้าย (VCD  )
การทำขนมหยกมณี (VCD )
การทำขนมเปียกปูนดำ (VCD  )
การเพราะกล้วยไม้  (VCD )
การทำขนมฝอยทอง (VCD  )
การทำขมนกง (VCD )
การทำดอกจอก (VCD  )
การทำขนมมะพร้าวแก้ว (VCD  )
การทำขนมขี้หนู (VCD  )
การทำขนมสอดไส้ (VCD )
การทำเป็ดพะโล้ (VCD  )
การทำเป็ดย่าง (VCD  )
การทำหมูแดง(VCD  )
การทำหมูกรอบ (VCD  )
หลักสูตรการทำอาหารไทย (E-Book )
VCD สอนเป็นช่างไฟฟ้า
VCD สอนสอนการล้างแอร์บ้าน
VCD สอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
VCD ชุด เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชดที่
DVD การ์ตูนนิทานหรรษา กว่า 50 เรื่อง

ติดต่อที่ร้าน ไดมอนคลับ
โทร   085-0127724 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
decho.by@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ