แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 กันยายน 02, 2015, 03:16:53 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัครสมาชิกก่อนนะคับจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  ปฏิทิน  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  (อ่าน 4642 ครั้ง)
A A A A
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 12:36:47 PM »

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
1.   หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
2. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด
4. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
ก. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น
ข. เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น
ค. เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
ง. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ง. 4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
6. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ
ข. ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนโรงเรียนพร้อมใช้
ค. ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1, ป.4, ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป
ง. ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นทั้งประเทศ
8. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ง. กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
10. องค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1) วิสัยทัศน์
3) มาตรฐานการเรียนรู้
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) สมรรถนะ
4) ตัวชี้วัด
ก. ข้อ 1, 2 และ 3
ข. ข้อ 1, 2 และ 4
ค. ข้อ 2, 3 และ 4
ง. ข้อ 2, 4 และ 5
11. โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดเวลาเรียนตามข้อใด
ก. 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปี
ข. ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี
ค. ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี
ง. ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อ 3 ปี
12. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมิน เป็น ยอดเยี่ยม-ปานกลาง-ควรปรับปรุง
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน
ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน
13. ตัวชี้วัด “ท 1.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1
ง. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2
14. หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
ก. ค11101
ข. ค11201
ค. ค21101
ง. ค21201
15. หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาเพิ่มเติม เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นรายวิชาลำดับที่ 4 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
ก. ว31204
ข. ว30204
ค. ว43204
ง. ว42204
16. นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ชั่วโมงต่อปี
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1-3) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ชั่วโมงต่อปี
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 1 หน่วยกิตต่อปี
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 2 หน่วยกิตตลอด 3 ปี
17. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัด
กำหนดคุณภาพของผู้เรียน และกำหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค
ข. ตัวชี้วัด
ค. จุดประสงค์
ง. ผลการเรียนรู้
18. ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง
ก. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะสำคัญ
ค. สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น
19. “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร
ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน
20. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ก. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ
ข. องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ค. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร


เฉลยครับ
1.ข 2.ง 3.ค 4.ง 5.ข
6.ค 7.ง ค.ก 9.ค 10.ข
11.ง 12.ค 13.ง 14.ก 15.ข
16.ง 17.ง 18.ก 19.ค 20.ง
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 12:37:42 PM »

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาทกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทยบิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com


แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

Listing all pages