แนวข้อสอบเก่า อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ใช้สอบทั่วประเทศ

(1/1)

kkkkk:
ดาวโหลดแนวข้อสอบ อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่งที่
http://www.testthai1.com
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

เจ้าหน้าที่การประปา1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม ช่างโยธา1

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1
ดาวโหลดแนวข้อสอบ อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่งที่
http://www.testthai1.com


แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานธุรการ2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานพัสดุ2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นายช่างโยธา 2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นายช่างไฟฟ้า2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ2
ดาวโหลดแนวข้อสอบ อบต อบจ เทศบาล ทุกตำแหน่งที่
http://www.testthai1.com


แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักพัฒนาชุมชน3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักวิชาการเงินและบัญชี3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักวิชาการศึกษา3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นิติกร3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม วิศวกรโยธา-

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม บุคลากร3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่สันทนาการ3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักวิชาการคลัง3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักวิชาการพัสดุ3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม นักวิชาการจัดเก็บรายได้3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานเทศกิจ3

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม ครูผู้ช่วย


แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาลจังหวัดสงขลา
ดาวโหลดแนวข้อสอบ อบต อบจ เทศบาล ที่
http://www.testthai1.com

kkkkk:
1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   -  คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
   -  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
4.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
   -  จำนวน 35 %
9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
   -  พ.ศ.2545-  2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
11.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
   -  เทศบาล
12.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
   -  สุขาภิบาล
13.  ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
   -  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
14.  กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
15.   ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
      16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
   - 6 คน

17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
   -  การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18.  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
   - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19.  ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
   - ภาษีการค้า
20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
   - ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
21.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
   - 2525
22.  วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
   - 2 มีนาคม ของทุกปี
23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
   - ฉบับที่ 16
24.  รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
   -  31 กรกฎาคม 2546
25.  การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
   - การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
   - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
27.  ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
   - ให้ออก
28.  อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
   -  กฏหมายมหาชน
29.  ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
   - 1,000 บาท
30.  ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
   - กพ.
31.  หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
   - กพร.
32.  แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
   - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
33.  กชช.2 ค คืออะไร?
   -  ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
34.  พัสดุ คืออะไร?
   - วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35.  ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
   - ค่าใช้สอย
36.  ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
   - 75 แห่ง
37.  ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
   -  6,737 อบต.ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
   - การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
39.   การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
   -  รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
40.  เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
   - เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
   -  เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
42.  คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
   - คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
   -  ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
44.  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
   -  เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
45.  กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
46.   ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ?
   -  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
47.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   -  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
48.  ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
   -  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
49.   เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   -  เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
   -  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

ดาวโหลดข้อสอบที่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ