กุมภาพันธ์ 13, 2016, 11:22:23 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัครสมาชิกก่อนนะคับจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  ปฏิทิน  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษ์  (อ่าน 11209 ครั้ง)
A A A A
decho
บุคคลทั่วไป


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 04:32:47 PM »

1.  วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง
   ก.  สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์      ข. หนังสือและวารสาร
   ค.  หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง   ง.  สารคดีและบันเทิงคดี
2.  หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า
   ก.  หนังสือตำราวิชาการ   ข.  หนังสืออ้างอิง
   ค.  หนังสืออ่านประกอบ   ง.  หนังสือสารคดี
3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ  อยากทราบว่าหนังสือ “วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ”
   ก.  Preface   ข.  Introduction
   ค.  Bibliographic   ง.  Appendix
4.  ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า
   ก.  Appendix   ข.  Content
   ค.  Index   ง.  Preface
5.  หนังสือชื่อ “การปกครองของไทย” ควรอยู่ในหมวดใด
   ก.  หมวด 000   ข.  หมวด 300
   ค.  หมวด  600   ง.  หมวด  900
6.  หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด
   ก.  หมวด  P   ข. หมวด  Q
   ค.  หมวด  R   ง.  หมวด  S
7.  ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8
   ก.  HF   ข.  HF 5415.3
   ค.  5415   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
8.  หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c
   1. 2265                 2.  4921            3.   590                4.  428
       การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ
   ก.  1 2 3 4   ข.  2  3  4  1
   ค.  3  1  2  4    ง.  4  2  1  3
9.  ละอองดาว  โดยพนมเทียน  ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ
   ก.  บัตรโยง “ดูเพิ่มเติมที่”   ข.   บัตรโยง “ดูที่”
   ค.  บัตรผู้แต่ง  พนมเทียน   ง.  ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ
10.  สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials
   ก.  Dictionary of Social Sciences   ข.  Bangkok Post
   ค.  Who’s Who in Thailand   ง.  Encyclopedia Britannic
11.  บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้
   1.  ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
   2.  ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6
   3.  ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน
   4.  ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์
   ก.  1  2  3  4   ข.  4  2  3  1
   ค.  1  3  4  2    ง.  4  3  1  2
12.  เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก
   ก.  พจนานุกรม   ข.  สารานุกรม
   ค.  สมพัศสร   ง.  อักขรานุกรม
13.  ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด  หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า
   ก.  Volume Guide   ข.  Guide Word
   ค.  Running Word   ง.  Guide Letter
14.  หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท
   ก.  นำเที่ยว   ข.  นามานุกรม
   ค.  แผนที่   ง.  อักขรานุกรมศาสตร์
15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า
   ก.  หนังสือคู่มือ   ข.  บรรณานุกรม
   ค.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล   ง.  ดรรชนีวารสาร
16.  ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา
   ก.  บทความทั่วไป   ข.  บทความเฉพาะวิชา
   ค.  บทความในทุสาขาวิชา   ง.  ถูกหมดทุกข้อ
17.  ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ
   ก.  Education Index   ข.  Reader’s Guide to Periodical Literature
   ค.  ราชกิจจานุเบกษา   ง.  สถิติการศึกษา
18.  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ
   ก.  ใบหุ้มปก   ข.  หน้าปกใน
   ค.  สันปก   ง.  ในรองปก
19.  หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด
   ก.  ดัชนี   ข.  บรรณานุกรม
   ค.  ภาคผนวก   ง.  อภิธานศัพท์
20.  ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก
   ก.  สารบัญ   ข.  ดัชนี
   ค.  สารบัญค้นเรื่อง   ง.  คำนำ
21.  Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร
   ก.  Henri Fayol   ข.  Melvil  Dewey
   ค.  Francis Bacon   ง.  Luther  Gulick
22.  ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขาซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์
   ก.  ศูนย์เอกสาร   ข.  สำนักข่าวสาร
   ค.  ห้องสมุด   ง.  พิพิธภัณฑ์
23.  แหล่งค้นคว้าใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
   ก.  หอสมุดแห่งชาติ   ข.  ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง
   ค.  สถาบันวิทยบริการ   ง.  สำนักข่าวสารอเมริกัน
24.  ห้องสมุดประเภทใดต่อไปนี้ มีบทบาทและหน้าที่ทางการศึกษา  สังคม  และวัฒนธรรม
   ก.  ห้องสมุดประชาชน   ข.  ห้องสมุดเฉพาะ
   ค.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย   ง.  ห้องสมุดโรงเรียน
25.  ห้องสมุดประชาชนในส่วนภูมิภาคให้บริการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ก.  ยืมหนังสือจอง   ข. ยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุด
   ค.  ยืมตำราและแถบบันทึกเสียง   ง.  ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดที่นักศึกษาควรปฏิบัติเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด
   ก.  จองที่นั่งก่อนทุกครั้งที่เข้าไปใช้ห้องสมุด
   ข.  ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บหนังสือเรียงไว้บนชั้นเมื่ออ่านเสร็จ
   ค.  สำรวมกิริยาวาจาในการใช้ห้องสมุด
   ง.  นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
27.  การอ่าน การฟัง การได้ถาม และการจดบันทึก เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับเรื่องใด
   ก.  การฟังบรรยาย   ข.  การศึกษาหาความรู้
   ค.  การใช้ห้องสมุด   ง.  การทำรายงานการค้นคว้า
28. ผู้ค้นคว้าต้องการรายชื่อบทความเกี่ยวกับ “การประกันสังคม” ควรค้นจากแหล่งข้อมูลใด
   ก.  พจนานุกรม   ข.  สารานุกรม
   ค.  อักขรานุกรม   ง.  ดรรชนีวารสาร
29.  ต้องการทรายว่าเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง  จะหาคำตอบได้จากหนังสือ              ข้อใด
   ก.  อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย
   ข.  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
   ค.  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
   ง.  สยามจดหมายเหตุ
30.   หนังสือเล่มใดที่เป็นอักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลอาชีพเดียวกัน
   ก.  ใครเป็นใครในประเทศไทย   ข.  ประวัติครู
   ค.  Who’s who In Asia   ง.  Current  Biography

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรอบรู้ชุดที่ 1-4


-  แนวข้อสอบวิชาชีพครูชุดที่ 1-4

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-4

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

- แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์

- แนวข้อสอบ  ลักษณะอัตนัย
pre\" class="Apple-tab-span">
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2012, 01:03:51 AM โดย kkkkk » แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
decho
บุคคลทั่วไป


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 04:35:56 PM »

31.  ข้อใดให้ขนาดความสูงของคนที่เตี้ยที่สุดในโลก
   ก.  Science  and Discovery   ข.  Encyclopedia  Americana
   ค.  Guinness Book of Records   ง.  Famous First Facts
32.   สิ่งพิมพ์ข้อใดให้สรุปข่าวในรอบปีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย
   ก.  สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์   ข.  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
     ค.  สยามจดหมายเหตุ   ง.  สมพัดสร
33.  ข้อใดเป็นความหมายประการสำคัญของการจัดหมวดหมู่หนังสือ
   ก.  การทำให้หนังสือทีมี่เนื้อหาสัมพันธ์กันอยู่ไม่ไกลกัน
   ข.  การทำให้หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดมีสัญลักษณ์
   ค.  การจัดกลุ่มหนังสือโดยพิจารณาเนื้อหาสาระของหนังสือเป็นหลัก
   ง.  การจัดกลุ่มหนังสือโดยพิจารณาประพันธ์วิธีของหนังสือเป็นหลัก
34.  หนังสือชื่อ ปรัชญาอินเดีย มีเลขหมู่ 181.193  อยู่ในระบบการจัดหมู่หนังสือข้อใด
   ก.  De
35.  หนังสือชื่อ โอวาทสี่ของท่านเหลียวผ่าน มีเลขหมู่ 181.193  อยู่ในเนื้อหาของหนังสืออยู่ใน              หมวดวิชาใด
   ก.  ปรัชญา   ข.  ศาสนา
   ค.  ประวัติศาสตร์   ง. วรรณคดี
36.  หนังสือ แม่กับลูก ของ จ่าง แซ่ตั้ง มีเลขหมู่ PL อยู่ในระบบการจัดหมู่หนังสือข้อใด 4209
   ก.  Dewey Decimal Classification   ข.  Library of Congress Classification
   ค.  Universal Decimal Classification   ง.  National Library of Medicine
37.  หนังสือชื่อ  วรรณไวทยา มีเลขหมู่ PN แสดงว่าเนื้อหาของหนังสืออยู่ในหมวดวิชาใด 45
   ก.  สังคมศาสตร์   ข.  รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
   ค.  ภาษาและวรรณคดี   ง.  เทคโนโลยี
38.  หนังสือเล่มหนึ่ง มีเลขเรียกหนังสือ 895.911 ข้อใดเป็นเลขผู้แต่ง ธ  17 W  ของหนังสือเล่มนี้ ฉ 8
   ก.  17 W   ข.  ธ 17
   ค.  ธ  17 W   ง.  ฉ 8
39.  ข้อใดเรียงลำดับบัตรหัวเรื่องทั้ง 4 บัตร ( บัตร ก. ข. ง.) ได้ถูกต้อง
   บัตร ก. บริการสารนิเทศกับรัฐ
   บัตร ข.  บริการสารนิเทศ
   บัตร  ค.  บริการสังคม
   บัตร ง.  บริการสาระสังเขปและดรรชนี
   ก.   ก ง  ข  ค   ข.  ข  ค  ก  ง
   ค.   ค  ข  ก  ง    ง.   ง  ก  ค  ข
40.  รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ผู้เขียนใช้ประกอบการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำมาจัดเรียงตามระบบสากลนั้นเป็นการจัดทำในลักษณะใด
   ก.  บรรณานุกรมที่เป็นตัวเล่มตัวหนังสือ   ข.  บรรณานุกรมท้ายเล่มหนังสือ
   ค.  ดรรชนีท้ายเล่มหนังสือ   ง.  ดรรชนีผู้แต่งหนังสือ
41. ข้อใดเรียงลำดับบัตรแต่งทั้ง 4 บัตร (บัตร ก. ข. ค. ง.) ได้ถูกต้อง
   บัตร ก.  MacEwen, Cruendoin  (Margaret)
   บัตร ข.  Mayerson , Evelyn  Wlide
   บัตร ค.  McHugh, (Berit) Elisabet
   บัตร ง.  McKendrick,  Melveena (Christine)
   ก.  ก  ข  ค  ง   ข.  ข   ค   ง   ก
   ค.  ค   ง   ก   ข   ง.  ง   ก   ข   ค
42. บรรณานุกรมที่มีบรรณนิทัศน์ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุดในข้อใด
   ก.  ใช้เป็นเครื่องมือเลือกวัสดุหรือแหล่งความรู้ในสาขาวิชาที่ต้องการ
   ข.  ช่วยให้ผู้ใช้ได้เลือกแหล่งความรู้ที่ดีเพื่อการอ่านและค้นคว้า
   ค.  ให้รายละเอียดของวัสดุในส่วนผู้แต่ง ชื่อเรื่องและส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์
   ง.  ช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบเนื้อเรื่องโดยย่อของแหล่งความรู้ที่ต้องการล่วงหน้า
43.  ข้อมูลรายการหนึ่งในบรรณานุกรมของวารสาร ดังนี้
   001.642  621.381  US  ISSN  0747-8534 USER’S  GUIDE.  1983. bi-m.$ 18 TUG, ING, 
   415-364-0108  Eds. Tony Bove, Chexyl Rhodes, adv. Bk.rev.  circ.30,000  ส่วนที่ขีดเส้นใต้
              หมายถึงข้อใด
   ก.  จำนวนที่พิมพ์จำหน่ายแต่ละฉบับ   ข.  รหัสผู้ผลิตและสถานที่ตั้ง
   ค.  จำนวนฉบุบบที่พิมพ์มาแล้วทั้งหมด   ง.  รหัสของวารสาร USER’S GUIDE
44.  ผู้เขียนบทความข้างล่างคือผู้ใด
   Automobile    racing  see  also  Automobile  racing  drivers  automobile, racing etc.  Toyota
   Grand Prix of Long Beach [won by M.Andretti] B. Nagy.il por Mot  Trend  38: 102-3+ji’86’
   ก.  Toyota  Grand  Prix   ข.  M. Andredtti
   ค.  B. Nagy   ง.  Mot. Trend
45.  ข้อมูลรายการหนึ่งในดรรชนีวารสารมีดังนี้
ประกันนอกระบบ ประยูร เถลิงศรี   สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง  “ การประกันภัยนอกระบบ”                 ว.สำนักงานประกันภัย 10, 3  ( เม.ย.- มิ.ย. 28) 5-20 การบรรยายของ นายประยูร  เถลิงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัย  ม.ล. สมศักดิ์  กำกู  นายกสมาคมนายหน้าประกันภัย  และ              นาย ชัย โสภณพนิช  นายกสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อ 7 พ.ค. 28
ข้อใดไม่สามารถค้นได้จากรายละเอียดข้างบน
ก.  เนื้อเรื่องของบทความเกี่ยวกับการประกันภัยนอกระบบ
ข.  บทความเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานประกันภัย ปีที่ 10  ฉบับที่ 3
ค. การบรรยายความเนื้อเรื่องของบทความได้กระทำ เมื่อ 7 พ.ค. 28
ง.  ประยูร  เถลิงศรี ผู้เขียนบทความทำหน้าที่ดำเนินการอภิปราย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2012, 01:04:37 AM โดย kkkkk » แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
decho
บุคคลทั่วไป


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 04:36:21 PM »

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555   ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรอบรู้และความสามารถทั่วไป   
- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์       
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี       
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา   
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล   
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2012, 12:57:06 AM โดย kkkkk » แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
ทางลัด: