ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แชร์ แนวข้อสอบราชการ

Category Archives: แชร์ แนวข้อสอบราชการ

Feed Subscription

แจกแนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center กสท (CAT)

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center  กสท (CAT)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center 1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท. 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบว ...

Read More »

++NEW++แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (ดำเนินงาน) สตง

++NEW++แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (ดำเนินงาน) สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (ดำเนินงาน) สตง 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 5 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 6 ประชาคมเ ...

Read More »

[LOAD]แนวข้อสอบนายทหารเทคนิค สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

[LOAD]แนวข้อสอบนายทหารเทคนิค สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบนายทหารเทคนิค สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 7 แนวข้อสอบโครงสร้างแล ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพมิต ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 3 แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ กลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ

แนวข้อสอบ กลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ

จำหน่ายแนวข้อสอบกลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ ประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาค ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประ ...

Read More »

แนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน 2. แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด _มหาชน 3. ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียน TOT 4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 6. หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท อง ...

Read More »

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 7. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและงบป ...

Read More »

ดด

ดด

Read More »
Scroll To Top