ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / AUDIOBOOK

Category Archives: AUDIOBOOK

Feed Subscription

ชุดบรรยาย กฎหมายทั่วไปชุด 1

ชุดบรรยาย กฎหมายทั่วไปชุด 1

  ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องเอกสารอ่าน สอบกฎหมายทั่วไปชุด 1 สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเตรียมตัวสอบดีๆ ก็จะได้เปรียบคนอื่นๆ บางคนเรียนจบม ...

Read More »

เด็ดๆ ชุดบรรยายกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ ศ ๒๕๕๔

เด็ดๆ ชุดบรรยายกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ ศ ๒๕๕๔

  ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องเอกสารอ่านสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ ศ ๒๕๕๔ สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเต ...

Read More »

ชุดบรรยาย กฎ ก ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ ศ 2553

ชุดบรรยาย กฎ ก ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ ศ 2553

ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องเอกสารอ่านสอบ กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547 สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเตรียมตัวสอบดีๆ ก็จะได้เปรียบค ...

Read More »

ชุดบรรยาย กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547

ชุดบรรยาย กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547

ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องเอกสารอ่านสอบ กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547 สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเตรียมตัวสอบดีๆ ก็จะได้เปรียบค ...

Read More »

mp3 ติวสอบกฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547

mp3 ติวสอบกฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547

ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องเอกสารอ่านสอบกฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547 สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเตรียมตัวสอบดีๆ ก็จะได้เปรียบคนอื่นๆ บางคนเรียนจบมานานแล้ว อาจทำใ ...

Read More »

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญ ...

Read More »
Scroll To Top