ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / สอบท้องถิ่น

Category Archives: สอบท้องถิ่น

Feed Subscription

โหลดแนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรี

โหลดแนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรี

แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกดนตรี 1 ความรู้วิชาดนตรีศึกษา 2 ความรู้เรื่องดนตรีสากล 3 ความรู้เรื่องดนตรีไทย 4 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง 5 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู MP3 – พรบ ท้องถิ่น ผลงานลูกค้าที่สอบได้   ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ   -โทร: 082-8551615  (คุณปาณิสรา)   – Line ID : Pa ...

Read More »

[ใหม่]แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย

[ใหม่]แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย

แนวข้อสอบ  ครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย 1 ความรู้เรื่องการศึกษาเอกปฐมวัย 2 แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3 การศึกษาปฐมวัย 4 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวัย 5 แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 6 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู MP3 – พรบ ท้องถิ่น ผลงานลูกค้าที่สอบได้   ติดต่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์

แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ 1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม 2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ 3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา 4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ 7 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี 8 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู MP3 – พรบ ท้องถิ่น ผลงานลูกค้าที่สอบได้   ติดต่อสอบถาม/ส ...

Read More »

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์ 1 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 2 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 3 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 1 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 2 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) ชุด 3 7 แนวข้อสอบครูผู ...

Read More »

โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์

โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ 1 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบระบบเครือข่ ...

Read More »

[NEW]แนวข้อสอบ คูรท้องถิ่น

[NEW]แนวข้อสอบ คูรท้องถิ่น

แนวข้อสอบ คูรท้องถิ่น 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 15 อัตรา ดังรายละเอียดดัง ...

Read More »

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59 อีกสนาม! สอบรับราชการ ครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2559 รวมจังหวัดไว้ให้แล้วที่นี่! หลายๆ ท่านคงจับตารอ! และเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เปิดสอบแน่นอน ตามข้อมูลในปัจจุบัน ...

Read More »

<>แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<<NEW>>แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระ ...

Read More »

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบพระราช ...

Read More »
Scroll To Top