ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / มิถุนายน (page 5)

Monthly Archives: มิถุนายน 2017

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 6 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 7 หลักการทำงานของเครื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ 7 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 การเตรียมงานก่อสร้าง 8 การสำรวจเพื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 6 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น 7 การถ่ายภาพ การถ่ายวี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างศิลป์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างศิลป์  กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างศิลป์  กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก 6 หลักการออกแบบ 7 แนวข้อสอบองค์ประกอบของศิลปะ 8 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วย ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล9 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมื ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุล ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6 สรุปเนื้อหาใช้สอบนักวิชาการสัตวบาล 7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์ 8 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 9 ...

Read More »
Scroll To Top