ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานส่งเสริมการลงทุน ( หน่วยที่ 1)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

2) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

3) มีใจรักบริการ (Service Mind)

4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่2)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบัญชี

2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

3. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)

3) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้

4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและค้นหาข้อมูลในระดับดี

5) สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำเป็นบทความเชิงวิชาการได้

6) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

8) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

9) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

10) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด

2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)

3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารได้อย่างดีมาก

4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 6) มี

ระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้

7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร”หรือ https://boi.job.thai.com/ ในหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

#แนวข้อสอบพนักงานส่งเสริมการลงทุน  (BOI)
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ถาม – ตอบ)
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
4 แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (อัตนัย)
5 แนวข้อสอบภาวะเศรษฐกิจการลงทุน การสงเสริมการลงทุน (อัตนัย)
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
7 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
8 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

ผลงานลูกค้าที่สอบได้

มี 2 รูปแบบ

-แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน)

-แบบหนังสือ+MP3 ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 699 บาท

 

  ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

 -โทร: 082-8551615  (คุณปาณิสรา)  

– Line ID : Panisara_test  

-หรือแอดมาที่  http://line.me/ti/p/%40dzo4443c

 

ชำระค่าสินค้าและบริการ

-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3

-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4

(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

โอนเงินแล้วแจ้ง โทร 082-8551615

Line ID : Panisara_test

E-mail : panisara_1990@hotmail.com

 

**เพิ่มเพื่อนรับข่าวสาร แนวข้อสอบฟรี**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top