ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2016

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center กสท โทรคมนาคม จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center กสท โทรคมนาคม จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center 1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 แนวข้อสอบข้อเขียน CAT  กสท. 3 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบวิ ...

Read More »

อัพเดต>>แนวข้อสอบทหารพราน

อัพเดต>>แนวข้อสอบทหารพราน

แนวข้อสอบ ทหารพราน 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ผลงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด

#แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ 4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไข ...

Read More »

[ ฉบับเต็ม]แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์) กกต

[ ฉบับเต็ม]แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์) กกต

#แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง (งานวิเทศสัมพันธ์) กกต 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน 4 ข้อสอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6  แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ...

Read More »

((ใหม่))แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน

((ใหม่))แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ...

Read More »

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ความรู้พื้ ...

Read More »

เฉลยละเอียด++แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

เฉลยละเอียด++แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7  แนวข้อสอบระ ...

Read More »

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...

Read More »
Scroll To Top