ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2016

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 3-7 ต.ค 59

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  วันที่ 3-7 ต.ค 59

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ทั้งหมด 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. พนักงานธุรการ จำนวน  :  2 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัด ...

Read More »

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย(รับราชการ)ท้องถิ่น ปี2559-รับสมัครต.ค.-ธ.ค.59 อีกสนาม! สอบรับราชการ ครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2559 รวมจังหวัดไว้ให้แล้วที่นี่! หลายๆ ท่านคงจับตารอ! และเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เปิดสอบแน่นอน ตามข้อมูลในปัจจุบัน ...

Read More »

ติวสอบได้>>แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

ติวสอบได้>>แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 5 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 6 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการเขี ...

Read More »

++WOW++ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

++WOW++ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 4 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราช ...

Read More »

((ฉบับอัพใหม่))แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

((ฉบับอัพใหม่))แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ 4 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS 5  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ ...

Read More »

[[[new]]]แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน

[[[new]]]แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน

แนวข้อสอบ วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กรมที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน 2 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ 4 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS 5 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ 6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ 7 ความรู้เร ...

Read More »

โหลดๆๆ แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

โหลดๆๆ แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ 7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช 9 ...

Read More »

โหลด+++แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

โหลด+++แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเ ...

Read More »

[[อัพเดทใหม่]]แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน

[[อัพเดทใหม่]]แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 6 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประช ...

Read More »

++โหลด++แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน

++โหลด++แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ...

Read More »
Scroll To Top