ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 2559

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 2559

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง 

ปฏิบัติประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินในระบบงานประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ระบบมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. มีทักษะในการการนำเสนอ การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานการประเมินหรือกระบวนการทำงาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้

4. หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนน TOFEL (แบบ PBT) หรือ TOFEL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้

 

การรับสมัครสอบ

1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5

ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ธกส.


งานราชการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ผลงานลูกค้าที่สอบได้

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 082-8551615      Line : panisara_test    

addfriends_en               

 

 

-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 699 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)                                                                            
  โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 082-855-1615   หรือ  Line ID : Panisara_test

12

ศูนย์รวมข้อสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top