ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ( วุฒิ ปวส – ป.ตรี ทุกสาขา)

Read More »

เปิดสอบสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม  2559

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ รองผู้จัดการ  จำนวน :  1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน :  1 อัตรา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ จำนวน :  1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหาร ...

Read More »

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป วันที่ 3-11 ส.ค. 2559

​ไม่ต้องผ่าาน ภาค ก (( 98 อัตรา )) สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ จำหน่ายแนวข้อสอบพนักงาน โรงพยาบาลชลบุรี แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สธ โรงพยาบาล (ส ...

Read More »

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เรื่องยกเลิกประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ...

Read More »

เปิดสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 17/2559 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. พนักงานบริการ จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  10 ...

Read More »

เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559

เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน แขวงบำรุงทางแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่ง ช่างฝีมือ จำนวน  :  1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณวุฒิที่สูงกว่า (ถ้ามี) ผู้สนใจติดต่อสม ...

Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบั ...

Read More »

เปิดสอบกองทัพเรือ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่15 ถึง 22 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกองทัพเรือ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่15 ถึง 22 สิงหาคม 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒ ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ...

Read More »

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559   กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า ...

Read More »
Scroll To Top