Home / 2016 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

CHALLENGES TO Modern day DEMOCRACY

CHALLENGES TO Modern day DEMOCRACY Democracy is adopted by most states and it really is thought to be certainly one of the right governance constructions. Social justice is emphasised inside of a democracy and participation of all citizens in point out affairs allows improvement of legal guidelines ...

Read More »

ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ( วุฒิ ปวส – ป.ตรี ทุกสาขา)

Read More »

เปิดสอบสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม  2559

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ รองผู้จัดการ  จำนวน :  1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน :  1 อัตรา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ จำนวน :  1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหาร ...

Read More »

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป วันที่ 3-11 ส.ค. 2559

​ไม่ต้องผ่าาน ภาค ก (( 98 อัตรา )) สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ปี 2559 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ จำหน่ายแนวข้อสอบพนักงาน โรงพยาบาลชลบุรี แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สธ โรงพยาบาล (ส ...

Read More »

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เรื่องยกเลิกประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ...

Read More »

เปิดสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 17/2559 ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. พนักงานบริการ จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  10 ...

Read More »

เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559

เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน แขวงบำรุงทางแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่ง ช่างฝีมือ จำนวน  :  1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณวุฒิที่สูงกว่า (ถ้ามี) ผู้สนใจติดต่อสม ...

Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบั ...

Read More »

เปิดสอบกองทัพเรือ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่15 ถึง 22 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกองทัพเรือ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่15 ถึง 22 สิงหาคม 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒ ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ...

Read More »
Scroll To Top