ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กรกฎาคม 2559 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 ...

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2559

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ  ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2559

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ – พนักงานธุรการปฏิบัติงาน การรับสมัครสอบ สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ̵ ...

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันนี้- 1 ก.ค. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันนี้- 1 ก.ค. 2559

( รับ 326 อัตรา ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทาง Internet – 1 ก.ค. 2559 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    10,840-12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    326 ตำแหน่ง ระดับกา ...

Read More »

เปิดสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา

เปิดสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค 1. นักพัฒนาสังคม จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงิ ...

Read More »

fff

Read More »

การบินไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 565 อัตรา วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559

การบินไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 565 อัตรา วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรวม 565 อัตรา ปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย เพื่อรองรับการขยายเส้นทางบินใหม่    เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามท ...

Read More »

เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 70/2559 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน ...

Read More »

เปิดสอบกรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบกรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน  ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2559

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2559 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลป ...

Read More »

เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2559 ประกาศที่ ฝทม.6/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่งพนักงานสนาม1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. พนักงานสนา ...

Read More »

เปิดสอบกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดสอบกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2559 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อ ...

Read More »
Scroll To Top