ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2016

เปิดรับสมัครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559

เปิดรับสมัครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อั ...

Read More »

โหลดแนวข้อสอบนักเรียนการบินพลเรือน

โหลดแนวข้อสอบนักเรียนการบินพลเรือน

แนวข้อสอบนักเรียนการบินพลเรือน 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผลงานลูกค้าที ...

Read More »

เก็งแนวข้อสอบนายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

เก็งแนวข้อสอบนายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 5 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ) 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเด ...

Read More »

โหลดแนวข้อสอบช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

โหลดแนวข้อสอบช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviati ...

Read More »

โหลดแนวข้อสอบหัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

โหลดแนวข้อสอบหัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบภาษาไทย 8 การ ...

Read More »

สุดยอด!!แนวข้อสอบพนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

สุดยอด!!แนวข้อสอบพนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบภาษาไทย 8 ก ...

Read More »

ข้อสอบใหม่++แนวข้อสอบผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

ข้อสอบใหม่++แนวข้อสอบผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบภาษาไทย 8 การคว ...

Read More »

เก็งแนวข้อสอบผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

เก็งแนวข้อสอบผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบภาษาไทย 8 การค ...

Read More »

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบภาษาไทย ...

Read More »

New!!แนวข้อสอบหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยาน 8 ส่วนประกอบหลั ...

Read More »
Scroll To Top