ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มีนาคม

Monthly Archives: มีนาคม 2016

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครวันที่ 4 เมษายน – 10 เมษายน 2559

เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครวันที่ 4 เมษายน – 10 เมษายน 2559

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ คุณวุฒิ จำนวนและสถานที่ปฏิบัติงาน ( คลิ๊กที่นี่ )  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ คลิกที่นี่เพื่ออ่า ...

Read More »

โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา 2559

โครงการครูคืนถิ่นบรรจุเข้ารับราชการ 48,374 อัตรา 2559

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ามติที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งกลุ่มคร ...

Read More »

เปิดสอบกรมราชทัณฑ์ จำนวน 1,463 อัตรา รับสมัครประมาณวันที่ 15 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559

เปิดสอบกรมราชทัณฑ์ จำนวน 1,463 อัตรา รับสมัครประมาณวันที่ 15 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1,463 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักทัณฑ ...

Read More »

เปิดรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2559

เปิดรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2559 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – ...

Read More »

อ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลดี

อ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลดี

ติวสอบตำรวจที่ไหน อ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลดี ในการเปิดสอบตำรวจในแต่ละครั้งก็จะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวในการสอบเป็นอย่างดี หลายๆคนคิดหาที่ติวสอบตำรวจ หลายๆคนเตรียมตัวอ่านหนังสือเอง สิ่งที่อยากจะแนะนำคือ สำหรับผู้ที่คิดจะติวสอบตำรวจ จะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เ ...

Read More »

เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559

เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559

กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป้นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมสรรพมิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 3 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น 4 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 8 แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานตรวจสอบแสตมป์ กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบพนักงานตรวจสอบแสตมป์ กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ พนักงานตรวจสอบแสตมป์ กรมสรรพมิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 3 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น 4 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 5 พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 8 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานสื่อสาร กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ พนักงานสื่อสาร กรมสรรพมิต

แนวข้อสอบ พนักงานสื่อสาร กรมสรรพมิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 2 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 3 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น 4 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 7 ระบบการสื่อสารข้อมูล Data Communication 8 แนวข้อสอบระบบการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แนวข้อสอบ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แนวข้อสอบ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2 การบริหารการเงินการคลัง 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง 4 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค 7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและก ...

Read More »
Scroll To Top