ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

เปิดสอบ กองพลทหารราบที่ 15 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559

เปิดสอบ กองพลทหารราบที่ 15  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559 ประกาศกองพลทหารราบที่ 15 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เสมียน (ชกท.710, 711,720,765) จำนวน 6 อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธาร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเท ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 25 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พลขับรถ กองพลทหารราบที่ 1-15

แนวข้อสอบ พลขับรถ กองพลทหารราบที่ 1-15

แนวข้อสอบ พลขับรถ กองพลทหารราบที่ 1-15 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 2 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 3 กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476 5 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 6 แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจแ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างยนต์ กองพลทหารราบที่ 1-15

แนวข้อสอบ ช่างยนต์ กองพลทหารราบที่ 1-15

แนวข้อสอบ ช่างยนต์ กองพลทหารราบที่ 1-15 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 2 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 3 กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476 5 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 6 แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

แนวข้อสอบ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

แนวข้อสอบ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 2 สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 7 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 9 ความรู้เรื่อง ...

Read More »
Scroll To Top