ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มกราคม

Monthly Archives: มกราคม 2016

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน.pdf 1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน  2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 4. คำศัพ ...

Read More »

แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ ช่างซ่อมบริภัณฑ์  กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับ กรมการบินพลเรือน  2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3. ความสามารถด้านภาษาไทย 4. ความสามารถทางด้านเหตุผล 5. การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation 6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 7. แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบิน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure) 6. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence St ...

Read More »

แนวข้อสอบ เหล่าทหารสื่อสาร ประเภทช่างซ่อมบำรุง กรมการทหารสื่อสาร

แนวข้อสอบ เหล่าทหารสื่อสาร ประเภทช่างซ่อมบำรุง กรมการทหารสื่อสาร

แนวข้อสอบ เหล่าทหารสื่อสาร ประเภทช่างซ่อมบำรุง กรมการทหารสื่อสาร ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารสื่อสาร 2 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ กรมการทหารสื่อสาร ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ กรมการทหารสื่อสาร ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ กรมการทหารสื่อสาร ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารสื่อสาร 2 แนวข้อสอบเหล่าทหารสื่อสาร 3 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) 4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 6 แนวข้อสอบนโยบาย คสช. 7 แนวข้อสอบวิชาคณิต ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 5 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 6 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 การดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย 4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 5 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 6 แนวข้อสอบพ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 การดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย 4 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 6 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2 ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด รายละเอียดประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท ...

Read More »
Scroll To Top