ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2015

แนวข้อสอบ นักบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นักบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นักบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1.1 แนวข้อสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 8 จริยธรรม จรร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

แนวข้อสอบ นิติกร สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  1 ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1.1 แนวข้อสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8 ถาม – ตอบ อนามัยชุมชน 9 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8 ถาม – ตอบ อนามัยชุมชน 9 ถาม -ตอบ ความรู้เก ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านอายุรเวท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านอายุรเวท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านอายุรเวท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 7 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ) 8 ถาม – ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเต ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก ...

Read More »
Scroll To Top