ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2015

เปิดสอบ กรมทรัพยากรน้ำ 2558 จำนวน 22 อัตรา

เปิดสอบ กรมทรัพยากรน้ำ 2558 จำนวน 22 อัตรา

รับเยอะ 22 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับ 3-30 พ.ย. 58 ด้วย กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : ...

Read More »

เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด 2558

เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ  สำนักงานอัยการสูงสุด  2558

เปิดสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด  2558 ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ  1.นิติกรปฏิบัติการ     จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก ...

Read More »

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2558 จำนวน 174 อัตรา

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2558 จำนวน 174 อัตรา

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2558  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 174 อัตรา รับสมัคร 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 58  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้    ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก   1.พ ...

Read More »

เปิดสอบ กศน.ขอนแก่น (ครู ศรช. ) 2558

เปิดสอบ กศน.ขอนแก่น (ครู ศรช. ) 2558

เปิดสอบ กศน.ขอนแก่น (ครู ศรช. ) 2558  กศน.ขอนแก่น รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน(ครู ศรช. ) รับ 63 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท   รับสมัคร 22-29 ต.ค. 58   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น        ด้วยสำนักงาน กศน.จังหว ...

Read More »

เปิดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2558

เปิดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ พนักงานวิชาการพัสดุ,เครื่องกล,เขียนแบบ รับสมัคร 2-6 พ.ย. 58 โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง :     พนักงานเขียนแบบ อัตราเงินเดือน :     13,010 , 13,800 บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห ...

Read More »

เปิดสอบ กรมพัฒนาที่ดิน 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง

เปิดสอบ กรมพัฒนาที่ดิน 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ปวส.-ป.ตรี รับสมัคร 10-30 พ.ย. 58 ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1.ตำแห ...

Read More »

เปิดสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 147 อัตรา

เปิดสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  จำนวน 147 อัตรา

ประกาศ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 147 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1.พนักงานธุรการ 3 จำนวน 104 อัตรา 2.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 24 อัตรา 3.พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา 4.พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน ...

Read More »

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ) 2558

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ) 2558

เปิดสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2558  206 อัตรา ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ นแก่น โดยมีรายละ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักปฏิบัติงานเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ นักปฏิบัติงานเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักปฏิบัติงานเทคนิค กฟภ. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กฟภ. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( Eng ...

Read More »
Scroll To Top