ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
2. แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม
3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4. แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7. การบริหารจัดการองค์กร
8. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
9. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10. แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
11. ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
12. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
13. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
14. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top